al-licht
Monique Lampe-Wortman 
Individuele begeleiding
workshops
Tarieven
Magneetboard
Agenda
Contact 
Nieuwsbrief
Links
voorwaarden
Voorwaarden - algemeen
Voor de verkoop van het magneetboard Dynamiek in magnetiek zijn apart voorwaarden opgesteld die vind je hier.
Met workshop wordt bedoeld elke bijeenkomst door of voor al-licht georganiseerd zoals ook cursus, opleiding e.d.
Met consult wordt bedoelt een afspraak gemaakt met al-licht en één of meer personen voor een persoonlijk advies e.d.

Verantwoordelijkheid:
Een workshop of consult is geen vervanging van een bezoek aan een arts, therapeut of andere medisch onderlegd beroep. Bij twijfel, lichamelijke en/ of psychische klachten moet je altijd een daartoe geschikte arts raadplegen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je omgaat met dat wat je hebt gehoord, geleerd en waargenomen. Al-licht neemt geen verantwoording voor (vermeende) geleden schade, als gevolg van het volgen van een workshop, advies of consult in de breedste zin van het woord.

Betaling en anulering bij workshops e.d.
  • Opgave geschiedt mondeling of schriftelijk en is pas definitief wanneer het overeengekomen bedrag bij al-licht binnen is. Aanmelding is op volgorde van betaling, indien er teveel aanmeldingen zijn wordt een wachtlijst aangelegd, indien al is betaald wordt het bedrag teruggestort.
  • Bij onvoldoende deelname wordt door al-licht geanuleerd en het betaalde bedrag teruggestort. Wederzijdse verplichtingen vervallen. 
  • Bij annulering door de klant worden administratiekosten in rekening gebracht van €5,-. Daarnaast vindt bij tijdige annulering restitutie plaats, met aftrek van de administratiekosten. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang vindt gehele restitutie plaats, tussen 14 en 4 dagen voor aanvang wordt 50% terugbetaald. Bij annulering binnen 4 dagen voor aanvang vindt helaas geen restitutie meer plaats.
Betaling en anulering bij consult e.d.
Anuleren kan kosteloos tot 2 werkdagen voor de afspraak, daarna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Betaling kan contant of per overschrijving.